Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu

Obiekty sakralne

Czcionka:

Inowłódz i Spała:

- Kościół św. Idziego w Inowłodzu - jeden z najstarszych murowanych kościołów i najciekawszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Wybudowany na przełomie
XI i XII w. z miejscowego, twardego piaskowca żelazistego, z inicjatywy Władysława Hermana, jako wotum dziękczynne za narodziny syna Bolesława. Kościół pobudowany, na osi wschód-zachód składa się z jednoprzestrzennej nawy w kształcie wydłużonego prostokąta, zakończonego od wschodu półkolistą absydą, a od zachodu okrągłą wieżą. Przy północnej ścianie świątyni znajduje się zakrystia, dobudowana w późniejszym okresie. Przez wiele lat romańska budowla była jedyną świątynią w Inowłodzu. Funkcję parafii pełnił do 1520 roku, kiedy to w centrum miasteczka wybudowano drugi kościół p.w. św. Michała Archanioła. Zdegradowany do roli kościoła filialnego, opustoszał i podupadł. Poważnie ucierpiał podczas I wojny światowej. Generalnej konserwacji i rekonstrukcji dokonano w latach 1936-1938 z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległa wieża, która w niedługim czasie została odbudowana. W sąsiedztwie znajduje się taras widokowy, na którym usytuowana jest rzeźba Władysława Hermana i księcia Bolesława.

- Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu - Kościół parafialny z 1520 r., wybudowany w stylu późnogotyckim. Usytuowany w centrum Inowłodza, nad samym brzegiem Pilicy. Jest to budowla orientowana, jednonawowa z wielobocznym, nieco węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Należy do typu kościołów bezwieżowych. Kościół został gruntownie przebudowany w 1875 r., w wyniku czego stracił pierwotny wystrój i cechy stylowe późnego gotyku. Z elementów dzisiejszego wystroju wnętrza na uwagę zasługują 3 neobarokowe ołtarze pokryte polichromią imitującą marmur. W ścianie północnej znajduje się gotycki portal wykonany z piaskowca w stylu gotyckim, niezmieniony od XVI wieku.

- Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale - wybudowany w 1923 roku na polecenie Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Świątynię zaprojektował wybitny architekt, współtwórca i propagator stylu narodowego,  zwanego też polskim – Kazimierz Skórewicz. Kościół o konstrukcji zrębowej z przyściennymi słupami został wzniesiony z drewna sosnowego, na podmurówce z ciosów kamiennych. Kościółek ten szczęśliwie przetrwał lata II wojny światowej. Po wojnie spalska kaplica była filią kościoła parafialnego w Inowłodzu. W latach 80-tych XX wieku  obok kościółka zbudowano drewnianą plebanię w stylu nawiązującym do jego architektury. W 1985 roku dawna kaplica prezydentów RP stała się siedzibą nowo erygowanej parafii  Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale. 

- Kapliczka św. Jana Nepomucena w Spale - Kapliczka z 1877 roku jest najstarszym murowanym obiektem w Spale. Została ufundowana, jako wotum dziękczynne za uratowanie tonącego w młyńskim stawidle chłopca. Wewnątrz znajduje się rzeźba przedstawiającą św. Jana Nepomucena.

- Cmentarz żydowski w Inowłodzu - Został założony około 1820 roku. Najstarsza płyta nagrobna (macewa) pochodzi z 1831 roku. W czasie II wojny światowej cmentarz został mocno zdewastowany. W obrębie inowłodzkiego kirkutu do czasów obecnych przetrwało kilkadziesiąt starych nagrobków z dekoracjami i napisami w języku hebrajskim.

- Synagoga w Inowłodzu. Budynek dawnej synagogi znajduje się nad brzegiem starorzecza Pilicy, w centrum Inowłodza. Świątynię wzniesiono w poł. XIX w. Dwukondygnacyjna, orientowana budowla, powstała na planie prostokąta. Pokrywa ją stromy, czterospadowy dach z gontu. Frontową elewację urozmaicają pilastry i gzymsy oraz zamknięte półkoliste okna i drzwi. Zdewastowana podczas II wojny światowej, później służyła jako magazyn nawozów  i soli, następnie sklep i magazyn sprzętu gospodarstwa domowego. W 1981 roku synagoga została wyremontowana dzięki funduszom JONIT-u i przeznaczona na Gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas renowacji Bożnicy odkryto i zabezpieczono piękne XIX-wieczna freski, a wśród nich Adres Dziękczynny Żydów do cara w języku hebrajskim i rosyjskim. Fragmenty malowideł zachowały się do dzisiaj. Obecnie budynek znajduje się rękach prywatnych.

- Kapliczka na Przeprośnej Górce. Kapliczkę odbudowano po 85 latach w historycznym miejscu, w którym pątnicy przed wyruszeniem prosili o wzajemne wybaczenie. W czasie I wojny światowej miejsce zostało zniszczone. W 1999 roku, w trakcie prac budowlanych natrafiono na zarys murowanych fundamentów. Z inicjatywy mieszkańców wzniesiono nową kapliczkę, dokładnie w miejscu pierwotnej lokalizacji.

- Kapliczka w Giełzowie. Mieści się niedaleko Inowłodza, jadąc w kierunku Opoczna, była miejscem pobytu ostatniego pustelnika – tercjarza, który strzegł cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej wiszącego w niej od czasów Stefana Batorego. Otoczony wielką czcią obraz przeniesiono uroczyście w 1970 roku do kościoła św. Idziego w Inowłodzu, a po trzech latach do kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła.

Zegar

Imieniny

KASZTELANIA INOWŁODZKA