Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu

Harmonogram pracy świetlic wiejskich

Czcionka:

Na terenie Gminy Inowłódz działają cztery  świetlice wiejskie, które wchodzą w strukturę Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu oraz siłownia mieszcząca się w budynku Publicznego Gimnazjum  w Inowłodzu. Zajęcia siłowe i treningi prowadzone są  przez instruktora i odbywają się 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i w piątki w godzinach 17 .00 - 19.00. Świetlice mają swoje siedziby się w Konewce, w Królowej Woli, w Liciażnej i w Brzustowie. Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram pracy, dostosowany do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców Szczegółowy zakres funkcjonowania świetlic określa Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich zatwierdzony przez dyrektora GCK. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo  w różnorodnych formach zajęć, m.in:

- zajęcia plastyczno-techniczne- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,

- zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne.

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe.Od kilku lat prowadzone są również między świetlicowe turnieje bilardowe, warcabowe i  tenisowe,  które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby  programy pracy  przygotowywane przez świetlicowych były dostosowane do preferencji i gustów  lokalnych mieszkańców, a  w szczególności spełniały oczekiwania ludzi młodych. Świetlice to również miejsce ,gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia, dzieci poznają techniki robienia kwiatów z bibuły, wycinanek,  pająków, pisanek .Pracownicy świetlic zatrudnieni są na 1/2 etatu tj. 20 godz. tygodniowo. Są to osoby komunikatywne, kreatywne i w pełni zaangażowania w swoją pracę. Prowadzą działalność merytoryczną opartą na rocznych planach pracy, które weryfikowane są poprzez roczne sprawozdania. Świetlice czynne są   w godzinach popołudniowych. W przypadkach szczególnych, pracownik dostosowuje godziny pracy do konkretnego wydarzenia,  po uprzedniej konsultacji z  dyrektorem GCK. Funkcjonowanie świetlic kontrolowane jest wyrywkowo przez dyrektora .Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych dla grup społecznych. W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia szkoleń, kursów, konferencji czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne,  zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagradzania pracowników ponosi GCK z dotacji podmiotowej przekazywanej przez gminę oraz z wpływów za wynajem pomieszczeń.

Harmonogram pracy świetlic wiejskich:

Świetlica w Konewce

Wtorek 13:00 - 21:00
Czwartek 13:00 - 21:00
Sobota 13:00 - 17:00

Świetlica w Królowej Woli

Środa 14:00 - 22:00
Piątek 14:00 - 22:00
Sobota 17:15 - 21:15

Świetlica w Liciążnej

Piątek 15:00 - 21:00
Sobota 15:00 - 21:00


Świetlica w Brzustowie

​Wtorek 16:00 - 22:00
Środa 15:00 - 22:00
Czwartek 15:00 - 22:00


 

Zegar

Imieniny

KASZTELANIA INOWŁODZKA